JUŽNI KRIŽ I NEVIDLJIVE SLIKE: 2015-2017.

“Vidimo nešto što nije naslikano, i ne vidimo ono što je naslikano.”