ILLUMINATIONS: 2005.-2007.

“…odškrinut ću tad vrata sumporu, dopustiti ledenoj zimi da uđe, ali priroda je Amerike nalik zvijeri i sad se budi.”