SENZA TITOLO & MUSICA VUOTA: 2015.-2019.

„Riječ je samo oznaka za sliku nečeg stvarnog.“  B.Blanton