JUŽNI KRIŽ I NEVIDLJIVE SLIKE

(za izložbu Suton i Zora u MUO,
Zagreb; 2019,)

JUŽNI KRIŽ
Izložba se sastoji od nekoliko slika i poliptiha, ulja na platnu većih formata. Riječ je o minimalističkim, jednoslojnim (točkastim) geo-radovima slikanim na monokromnoj podlozi. Pretežito su svIjetlih boja.
Točkasti raster prikazan na slici preslika je jedne nebeske konstelacije (Južni križ, Lira, Libra, Scorpio…).
Točkasti raster je koloristički suprostavljen podlozi slike. Kod promatrača to izaziva perceptivnu zabludu; tkz. komplementarni kompleks; naime promatrač ima psihološku potrebu nadoknađivanja ravnoteže pa stvara kolorističku iluziju kojom percipira nepostojeće točke. Promatraču se ukazuju krugovi komplementarne boje; on vidi ono čega nema.
Drugi dio ciklusa Južni križ čini kinetička instalacija koja se sastoji od nekoliko ventilatora podešenih na različite brzine i postavljenih u određeni prostorni kontekst.
Krilca ventilatora su različitih formi i boja, kada su pokrenuta ona u promatrača izazivaju neočekivane vizualne ugođaje i kolorističke efekte.
Cjelokupni dojam ove postave je pretežito lagan, svijetao, ugodan i kontemplativan.

 

NEVIDLJIVE SLIKE
Ovi radovi kao opus jedne ne-radosne igre, zgasiti i škuri, antipodni su slikama Južnog križa. Moj tamni barok. Nešto kao suprematizam lišen vjere, hod s tegom kroz noć života,
Jer sve što trebamo danas imamo, dijabolične su ruke tehnologije: nevidljive letjelice i bešumna streljiva, inteligentne bombe i snajpere mudre poput sova u noći. Neodoljive su postale mete, no zar pad može biti slava, a apokalipsa radosna?
Riječ je o radovima koji su naizgled tek crne monokrome površine, slike izjednačene sa svojom tamnom tjelesnom težinom.
Bogatom pastom i višeslojno nanesenim lakom one prikrivaju vlastiti sadržaj.
To su nefokularne figurativne slike u kojima teško razaznjiv motiv izranja pred nama tek aktivacijom naše pažnje.
Potrebni su izvjesni napori, kretnje, poduzimanja, kako bi naša znatiželja uspjela precizrati što kriju dublje podložena slikarska polja. Nešto zasigurno postoji, ali nije nam zorno.
Ako kod prethodnih radova (Južni križ) vidimo nešto što nije naslikano, kod ovih radova mi ne vidimo ono što je naslikano. Bar ne iz prve.