RANI RADOVI, VALOVI: 1979.-1987.

“…o toj se geografiji nije znalo mnogo, kravama su davali imena boja;
Bianca, Viola…a i more je ujutro bilo Crveno… “